Xin chúc mừng! Kingjime Machine đã được công nhận là & quot; doanh nghiệp công nghệ cao & quot; lần thứ tư

2021-06-04
image

Theo các quy định liên quan của "Các biện pháp quản lý công nhận doanh nghiệp công nghệ cao" và "Hướng dẫn công việc quản lý công nhận doanh nghiệp công nghệ cao", Dongguan Kingjime Machine Co., Ltd. một lần nữa được công nhận là lô đầu tiên của "công nghệ cao doanh nghiệp ”vào năm 2020 tại tỉnh Quảng Đông. Gần đây, công ty đã nhận được chứng nhận "doanh nghiệp công nghệ cao" do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Đông, Sở Tài chính tỉnh Quảng Đông và Cục Thuế tỉnh Quảng Đông thuộc Tổng cục Thuế đồng cấp. Kingjime Machine được công nhận là "doanh nghiệp công nghệ cao" lần thứ tư vào ngày 1 tháng 12 năm 2020. Trước đó, ba lần này là vào các năm 2011, 2014 và 2017.

Chứng nhận "Doanh nghiệp công nghệ cao" là văn bằng chứng nhận có thẩm quyền do chính phủ thiết lập để hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp. Đó là một vinh dự quan trọng đối với các doanh nghiệp đổi mới khoa học và công nghệ của nước tôi. Điều quan trọng là các quyền sở hữu trí tuệ độc lập cốt lõi, khả năng chuyển đổi thành tựu khoa học và công nghệ cũng như các tổ chức nghiên cứu và phát triển của công ty. Việc đánh giá và xác định toàn diện trình độ quản lý, các chỉ số tăng trưởng và cơ cấu nhân tài cũng là sự khẳng định cao về sức mạnh nghiên cứu khoa học của công ty. Nhận dạng doanh nghiệp công nghệ cao này có nghĩa là Máy Kingjime đã đạt được tiến bộ vượt bậc về sức mạnh kỹ thuật, khả năng đổi mới liên tục, quyền sở hữu trí tuệ độc lập cốt lõi và quản lý kinh doanh, v.v. và đã được công nhận đầy đủ bởi ngành công nghiệp và các cơ quan chức năng quốc gia thúc đẩy hơn nữa Kingjime. Quá trình đổi mới độc lập và nghiên cứu độc lập và phát triểnmachinerycũng là một cột mốc khác trong lịch sử phát triển của Kingjime Machine!

Kingjime Machine sẽ tiếp tục duy trì triết lý kinh doanh "Chất lượng là trên hết, Khách hàng là trên hết", tích cực thúc đẩy đổi mới độc lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát huy hết lợi thế và sự lãnh đạo gương mẫu của các doanh nghiệp công nghệ cao, yêu cầu các tiêu chuẩn cao cho chính mình và tiếp tục tập trung vào R & D và đổi mới. Bài báo tập trung vào thị trường và tương lai, liên tục tăng cường đầu tư cho R&D, cải thiện mức độ dịch vụ, ươm mầm tài năng R&D, nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty và củng cố khả năng đổi mới và phát triển của công ty; tăng cường hơn nữa khả năng đổi mới công nghệ của công ty và khả năng chuyển đổi các thành tựu khoa học và công nghệ để tiếp tục Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ cho sự phát triển lành mạnh và nhanh chóng, đồng thời phấn đấu trở thành trụ cột cho sự phát triển của ngành Máy móc.